Καλέστε μας στο +30 210 3493 400
 

Χρήσιμες Πληροφορίες

Πληροφορίες για τον οδηγό

 • Χρήσιμα τηλέφωνα – mail

  Γραμματεία 2103493400 lease@executive.gr
  Εμπορικό τμήμα – πωλήσεις 2103493434, 2103493436 sales@executiveflex.gr
  Τμήμα παραδόσεων 2103493442 orders@executive.gr
  Τεχνικό τμήμα 2103493420, 2103493410, 2103493464 th_dimoula@executive.gr, v_giagnisis@executive.gr, s_armenis@executive.gr
  Τμήμα Αντικατάστασης Ελαστικών 2103493405 j_chalaris@executive.gr
  Τμήμα Ατυχημάτων/Κλοπής 2103493405 j_chalaris@executive.gr
  Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών 2103493491, 2103493465 C_Service@Executive.gr
  Τμήμα Διαχείρισης στόλου 2103493414 a_tsakanikas@executive.gr

 • Απαραίτητα έγγραφα αυτοκινήτου

  Τα έγγραφα που χρειάζεται να έχεις μέχρι και την λήξη της μίσθωσης είναι:

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Ασφαλιστήριο Σήμα
  3. Κάρτα καυσαερίων (μετά τον πρώτο χρόνο)
  4. ΚΤΕΟ (εφόσον απαιτείται)
  5. Βιβλίο εγγύησης και συντήρησης (σφραγισμένο μετά από κάθε service)
  6. Μισθωτήριο συμβόλαιο
  7. Στοιχεία οδικής βοήθειας
  8. Φιλική δήλωση ατυχήματος

 • Ασφαλιστικές Καλύψεις

  Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιλαμβάνονται αναλυτικά στο συμβόλαιο μίσθωσης. Ο μισθωτής ευθύνεται για τυχόν ζημιές που δεν καλύπτονται από τις ασφαλιστικές καλύψεις.

  1. Ασφάλεια αστικής ευθύνης για υλικές και σωματικές βλάβες τρίτων
  2. Προσωπική ασφάλεια οδηγού
  3. 24ωρη οδική βοήθεια
  4. Κάλυψη ιδίων ζημιών (μικτή ασφάλεια) με εξαίρεση τις ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, τους καθρέπτες, τα ελαστικά και τις ζάντες (δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση ατυχήματος)
  5. Ολική και μερική κλοπή
  6. Πυρός
  7. Θραύση κρυστάλλων
  8. Κακόβουλες πράξεις
  9. Μεμονωμένες τρομοκρατικές ενέργειες
  10. Φυσικά φαινόμενα
  11. Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

  Κάθε μεμονωμένο περιστατικό επιβαρύνεται με απαλλαγή ευθύνης μέχρι του ποσού όπως αυτό ορίζεται στο συμβόλαιο μίσθωσης.

 • Mετατροπή ή προσθήκη ή επισκευή

  Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετατροπή ή προσθήκη ή επισκευή και εν γένει επέμβαση στο αυτοκίνητο χωρίς την έγγραφη έγκρισή μας. Εάν κατά την αφαίρεση προκληθούν τυχόν ζημιές στο όχημα τότε το κόστος επισκευής αυτών βαρύνει το μισθωτή.

 • Αντικατάσταση αυτοκινήτου

  Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται εφόσον προβλέπεται στο συμβόλαιο και το αυτοκίνητο ακινητοποιείται λόγω ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και πρέπει να παραμείνει σε συνεργείο για διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών.

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με το Τμήμα Ατυχημάτων στο 2103493405 ή αντίστοιχα με το Τεχνικό τμήμα στα 2103493420, 2103493410 και 2103493464.

  Το προσωρινό επιβατικό αυτοκίνητο είναι ανεξαρτήτου κατηγορίας αν και γίνεται πάντα προσπάθεια από πλευράς της εταιρείας να παρέχεται η καλύτερη δυνατή λύση. Το αυτοκίνητο αντικατάστασης πρέπει να επιστρέφεται πάντα στην ίδια κατάσταση με αυτήν της παράδοσης, με την ίδια στάθμη βενζίνης και με όλα τα δικαιολογητικά. Ο οδηγός που θα υπογράψει το συμβόλαιο αντικατάστασης είναι απαραίτητο να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ταυτότητα και δίπλωμα).

  Στο συμφωνηθέν αριθμό χιλιομέτρων βάσει σύμβασης συνυπολογίζονται τα χιλιόμετρα των αυτοκινήτων προσωρινής αντικατάστασης.

 • Αιτήματα μέσω της πλατφόρμας LOG-IN

  1. Aίτημα service
  2. Αίτημα αλλαγής ελαστικών
  3. Αίτημα αποκατάστασης φανοποιίας και οχήματος αντικατάστασης
  4. Προσθήκη οδηγού

 • Αλλαγή στοιχείων οδηγών μέσω e-mail

  Για κάθε καινούργιο οδηγό που θέλεις να προσθέσεις στο αυτοκίνητο που έχεις μισθώσει από την εταιρεία μας ή για οποιαδήποτε μεταβολή στους ήδη υπάρχοντες οδηγούς, πρέπει να μας ενημερώσεις εγγράφως με mail στο C_Service@Executive.gr και να αποστείλεις φωτοτυπία του διπλώματος οδήγησης του νέου οδηγού, της ταυτότητάς του, τηλέφωνο επικοινωνίας του νέου οδηγού, email οδηγού, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου το οποίο αφορά η αλλαγή.

  Ο οδηγός του αυτοκινήτου πρέπει να έχει ενεργό δίπλωμα, να είναι άνω των 21 ετών και να είναι κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου άνω του ενός έτους.

 • Διαχείριση προστίμων

  Για τα μισθωμένα αυτοκίνητα, ως παραβάτης μίας κλήσης θεωρείται ο μισθωτής του αυτοκινήτου που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο. Εφόσον λάβεις κλήση ή οποιασδήποτε μορφής πρόστιμο θα πρέπει να εξοφληθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να μας αποσταλεί φωτοτυπία του αποκόμματος πληρωμής στο mail C_Service@Executive.gr.

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινώνησε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 2103493420.

 • Καταστροφή πινακίδας

  Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της πινακίδας σου, παρακαλούμε απευθύνσου στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για να το δηλώσεις. Στη συνέχεια, θα πρέπει να μας αποστείλεις την πρωτότυπη βεβαίωση της αστυνομίας, την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας και τη δεύτερη πινακίδα ώστε να προβούμε σε έκδοση νέων πινακίδων.

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινώνησε με το τμήμα Διαχείρισης στόλου στο 2103493414.

 • Παράδοση οχήματος

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παραλαβή του νέου σου αυτοκινήτου, παρακαλούμε επικοινώνησε με το τμήμα παραδόσεων στο 2103493442.

 • Παραλαβή και παράδοση αυτοκινήτου στον χώρο σας

  Η υπηρεσία αυτή μπορεί να ζητηθεί σε έκτακτες περιπτώσεις με τη σχετική χρέωση.

 • Επιστροφή οχήματος

  Η επιστροφή του οχήματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας μας, Σιδηροκάστρου 5-7, Βοτανικός, εντός των εργάσιμων ημερών Δευτέρα - Παρασκευή και ωρών 09:00 - 17:00 (Υπεύθυνος παραλαβής Κος Τζώγας, τηλ 210 3493421).

  Κατά την επιστροφή του οχήματος γίνεται έλεγχος εσωτερικά και εξωτερικά, παρουσία του οδηγού και συμπληρώνεται το Έντυπο Ελέγχου Επιστρεφόμενου Αυτοκινήτου.

  Το αυτοκίνητο πρέπει να επιστραφεί καθαρό, στην αρχική φυσική και μηχανική του κατάσταση, με τον πλήρη εξοπλισμό που παραδόθηκε και με τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας
  2. Βιβλίο συντήρησης και εγγύησης αυτοκινήτου
  3. Βιβλίο οδηγιών χρήσης αυτοκινήτου (εφόσον δόθηκε κατά την παράδοση)
  4. Πρωτότυπη κάρτα ΚΤΕΟ & ΚΕΚ (εφόσον υπάρχει)
  5. 2 κλειδιά

  Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για την επιστροφή του αυτοκινήτου και είναι υποχρέωσή του, να υπογράψει το έντυπο παραλαβής / επιστροφής του αυτοκινήτου, με το οποίο ενημερώνει την μισθώτρια εταιρεία για την κατάσταση του αυτοκινήτου που επιστρέφει, την ημερομηνία επιστροφής και την τελική χιλιομετρική μέτρηση.

  Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τα έξοδα αποκατάστασης του οχήματος λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν φυσιολογικές φθορές. Εδώ μπορείς να βρεις ενδεικτικά τις αποδεκτές και μη αποδεκτές ζημιές, βάσει των οποίων γίνεται ο έλεγχος του αυτοκινήτου. Οποιαδήποτε απόκλιση βαρύνει εξολοκλήρου το μισθωτή. Σε περίπτωση υπέρβασης χιλιομέτρων, μη αποδεκτών ζημιών κλπ., σε συνέχεια της επιστροφής του οχήματος, αποστέλλεται σχετική ενημέρωση από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

  Προτείνεται η επιστροφή του οχήματος να γίνεται στο τέλος κάθε τιμολογημένου μήνα καθώς με την έναρξη του νέου μήνα προκύπτει νέο τιμολόγιο. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση λήξης της συμβατικής περιόδου (18 συνεχόμενοι μήνες).

  Σε συνέχεια της επιστροφής του οχήματος και ανάλογα με τη συνεχόμενη διάρκεια της μίσθωσης η αρχικά καταβλητέα εγγύηση τιμολογείται ή επιστρέφεται, αφού πρώτα εκκαθαριστούν τυχόν εκκρεμότητες.

 • Ασφαλής οδήγηση

  Έχοντας επίγνωση των κινδύνων που ενέχει η οδήγηση, μέσα από συμβουλές και προγράμματα ασφαλούς οδήγησης, στοχεύουμε στη μείωση και διαχείριση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν. Ακολουθούν 5 βασικές συμβουλές που αφορούν στην ασφάλειά σου:

  1. Να τηρείς πάντα τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας
   Να προσέχεις τη σήμανση, τους φωτεινούς σηματοδότες, τις προτεραιότητες στο δρόμο, κλπ. Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας αποτελεί βασικό παράγοντα τροχαίων ατυχημάτων και αυξάνει την πιθανότητα σύγκρουσης.
  2. Μην οδηγείς υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών
   Απέφυγε την οδήγηση εάν έχεις καταναλώσει αλκοόλ ή οποιαδήποτε ουσία μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητά σου για ασφαλή οδήγηση, όπως ναρκωτικές ουσίες, μυοχαλαρωτικά χάπια, κλπ. Είναι ο μόνος τρόπος για να προφυλαχθείς από πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν, διότι μειώνονται τα αντανακλαστικά και ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού.
  3. Να οδηγείς χωρίς αντιπερισπασμούς
   Επικίνδυνες και απρόσεκτες οδηγικές συμπεριφορές, χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, κινητών τηλεφώνων, θέτουν σε κίνδυνο τη δική μας ασφάλεια καθώς και των συνανθρώπων μας.
  4. Μην οδηγείς κουρασμένος/η
   Η κόπωση συντελεί στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Αποτελεί έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο παράγοντα καθώς η ικανότητα οδήγησης μειώνεται σταδιακά και χωρίς να το καταλαβαίνουμε.
  5. Να φοράς πάντα ζώνη ασφαλείαςΗ ζώνη ασφαλείας σώζει ζωές! Ανεξάρτητα από το όριο ταχύτητας, η ζώνη μας προφυλάσσει από τραυματισμούς και ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες σοβαρού τραυματισμού σε ενδεχόμενη πρόσκρουση.

 • Στοιχεία εταιρείας

  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

  Ανώνυμη εμπορική & βιομηχανική εταιρεία αυτοκινήτων οικοδομικών, ξενοδοχειακών & τουριστικών επιχειρήσεων.

  Έδρα: Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, 11855, Αθήνα

  ΑΦΜ: 094010226

  Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Πληροφορίες για το αυτοκίνητο

 • Συντήρηση αυτοκινήτου

  Η εταιρεία μας καλύπτει την πλήρη προγραμματισμένη συντήρηση του αυτοκινήτου σε συνεργεία της επιλογής μας βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή. Ζημιές που προέρχονται από κακή χρήση δεν καλύπτονται.

  Φρόντισε να ελέγχεις τακτικά τη στάθμη λαδιού μηχανής, των υγρών του ψυγείου, των υγρών των φρένων, την καλή λειτουργία των φώτων και την πίεση/κατάσταση των ελαστικών και να ανανεώνεις την ετήσια κάρτα ελέγχου καυσαερίων.

  Να ακολουθείς πιστά το πρόγραμμα συντήρησης του αυτοκινήτου και να φροντίζεις πάντα να σφραγίζεται το βιβλίο συντήρησης από το συνεργείο.

  Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συντήρησης του αυτοκινήτου μπορείς να κάνεις το αίτημα σου μέσα από το Log-In. Εναλλακτικά μπορείς να επικοινωνήσεις με το Τεχνικό τμήμα τηλεφωνικά στα 2103493420, 2103493410 και 2103493464 ή μέσω mail στα th_dimoula@executive.gr, v_giagnisis@executive.gr και s_armenis@executive.gr, για να σου δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες.

  Όταν κλείσεις το ραντεβού με το συνεργείο που θα σου υποδειχθεί φρόντισε να ενημερώσεις κατά την άφιξή σου πως το όχημα ανήκει στην εταιρεία μας. Για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης θα ενημερωθείς από τον υπεύθυνο του συνεργείου.

 • Αντικατάσταση ελαστικών

  Η αλλαγή ελαστικών γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το Τεχνικό τμήμα, σε συνεργαζόμενα συνεργεία, στα προβλεπόμενα από το συμβόλαιο χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

  Όταν συμπληρώσεις τα συμφωνηθέντα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις την αίτησή σου μέσα από το Log-In. Εναλλακτικά μπορείς να συμπληρώσεις την φόρμα εδώ και την αποστείλεις με mail στο j_chalaris@executive.gr. Θα πρέπει να συμπληρωθούν κατά το αίτημα όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείς να επικοινωνείς με το Τεχνικό τμήμα στο 2103493405. Η ενημέρωση για τον χρόνο και τον τόπο αλλαγής των ελαστικών γίνεται άμεσα. Η αλλαγή ή επισκευή ελαστικών από μη φυσιολογική φθορά είναι ευθύνη του μισθωτή.

  Εάν το αυτοκίνητο δεν κινείται μπορείς να καλέσεις την Οδική Βοήθεια της Interamerican στο 1158.

 • Έλεγχος ΚΤΕΟ

  Ο πρώτος έλεγχος ΚΤΕΟ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία διενεργείται στα 4 χρόνια (με περιθώριο +/- 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Οι επόμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται κάθε 2 χρόνια (με περιθώριο 3 εβδομάδες πριν και 1 εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου). Σε περίπτωση αμέλειας του ελέγχου επιβάλλονται πρόστιμα τόσο για την εκπρόθεσμη διέλευση όσο και σε περίπτωση ελέγχου από την τροχαία. Τα πρόστιμα αυτά βαρύνουν το μισθωτή, o οποίος είναι υπεύθυνος για τον εμπρόθεσμο έλεγχο.

  Εμείς θα σε ενημερώσουμε μέσω e-email, τόσο για την ημερομηνία διέλευσης του οχήματός σου, όσο και για τα συνεργαζόμενα ΚΤΕΟ.

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείς να επικοινωνείς με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών στο 2103493491.

 • Κάρτα καυσαερίων

  Υποχρέωση για κάρτα καυσαερίων έχουν όλα τα οχήματα ετησίως, εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την 1η άδεια κυκλοφορίας. Υπεύθυνος σε ετήσια βάση για τον εμπρόθεσμο έλεγχο είναι ο μισθωτής και τυχόν πρόστιμα από καθυστερήσεις βαρύνουν αυτόν.

  Για να ενημερωθείς για τα συνεργαζόμενα συνεργεία και ΚΤΕΟ, μπορείς να επικοινωνείς με το Τεχνικό τμήμα στα τηλέφωνα 2103493420, 2103493410, 2103493464.